Korte historie

De spirituele traditie van de druïden is duizenden jaar oud. De eerste bewijzen van een spirituele traditie in Europa dateren van 25.000 jaar geleden. Kandidaten van initiaties kropen in met figuren en dieren beschilderde grotten zoals die Lascaux in Frankrijk of Altamira in Spanje. Na een verblijf in de baarmoeder van Moeder Aarde, werden zij herboren in het daglicht.

new grangeRuim 20.000 jaar later, rond 3.000 voor Chr. is dezelfde initiatiewijze nog steeds terug te vinden. Het beste voorbeeld daarvan kun je bezoeken in New Grange in Ierland. In deze grot is een schacht gericht op de zonsopkomst van midwinter. Bij het ochtendgloren baadt de initiatiekandidaat in het zonlicht na zijn nachtwake in de langste nacht.

Zo’n 4.500 jaar later in de 16e eeuw zetten christelijke monniken voor het eerst elementen van de orale traditie van de druïden op papier. Zij beschrijven een spirituele en magische training waarbij de druïde wordt opgegeten door een godin, in haar buik (baarmoeder) terecht komt en herboren wordt als de grootste dichter die het land ooit gezien heeft. Tot in het 17e eeuw is bekend dat Schotse druïden en dichters zichzelf opsloten in een stille, donkere ruimte om hun creatieve brein te stimuleren. Na jaren lieten ze zich weer bevrijden om weer deel te kunnen uitmaken van de wereld.

Meer dan twintigduizend jaar lang blijft het thema van de zoektocht naar spirituele wedergeboorte en creatieve expressie opduiken. Deze gesimuleerde dood-wedergeboorte loopt als een rode draad door de vier belangrijkste periodes van de geschiedenis die een link hebben met de Kelten en de bijbehorende druïdische spiritualiteit.

Prehistorische en vroeg Keltische periode

Wanneer de ijstijd zich in Europa terugtrekt, bewegen verschillende stammen zich vanuit heel Europa in de richting van Groot-Brittannië en Ierland. Er ontstaat een cultuur die megalithische bouwwerken maakt zoals New Grange en grote steencirkels zoals Stonehenge. Deze cultuur bezit een grote kennis van astronomie, heeft bouwkundige vaardigheden die we vandaag nauwelijks kunnen bevatten en lijkt Pythagorasiaanse wiskunde te gebruiken voor het bouwen van hun monumenten. En dat tweeduizend jaar voordat Pythagoras is geboren.

Op YouTube kun je een heleboel documentaires over Stonehenge vinden. Deze is gekozen omdat hij recent is (2017) en een uitgebreid historisch kader geeft. Er zijn de laatste jaren heel veel nieuwe ontdekkingen gedaan en nieuwe theorieën ontwikkeld.

Gedocumenteerde historie

Voor het eerst verschijnen er beschrijvingen van Kelten en druïden in de werken van klassieke schrijvers zoals Julius Caesar. We lezen dat de Kelten een geavanceerd religieus systeem hadden met drie typen druïden: de barden die de liederen en verhalen van de gemeenschap kenden; de ovaten die helers en zieners waren en tot slot de druïden, filosofen, rechters en leraren. In deze tijd was er over en weer kruisbestuiving tussen de Keltische cultuur en die van de Grieken en Romeinen.

De onderstaande Engelstalige documentaire uit 2014 is een moderne vorm van geschiedschrijving over druïden. De documentaire leidde tot zowel positieve als negatieve reacties. Hij zou niets met druïden te maken hebben. Bedenk echter dat hij is gemaakt vanuit het oogpunt van archeologen, die hun visie baseren op wat ze aan tastbare bewijzen vinden. De documentaire geeft een prachtig wetenschappelijk beeld van wat er gevonden wordt en de gedachten die daarmee gepaard gaan.

Komst van het christendom

De bardenscholen worden christelijke scholen en kunnen daardoor bestaan tot in de 17e eeuw. In deze periode werden de ovaten waarschijnlijk de plaatselijke helers en vroedvrouwen, terwijl de druïden bleven behoren tot de intellectuele elite en zich voor het overgrote deel bekeerden tot het christendom. Deze periode duurde 1.000 jaar van 600 tot 1.600 na Chr. Mensen die denken dat druïderij verdween met de komst van het christendom zijn zich onbewust van de spirituele lessen die zijn besloten in oorspronkelijke mythen en sagen. Het is dankzij de christelijke klerken die de oude verhalen en mythen opschreven, dat wij ze nu kunnen teruglezen en decoderen. St Patrick heeft zelf alle oude Ierse druïdische wetten genoteerd. Daarmee hebben we onschatbaar waardevolle informatie over de ethiek en de sociale structuur van de pre-christelijke keltische cultuur.

Druid Revival

Dankzij geleerden in de 16e eeuw werden de druïden herontdekt en begon de erkenning van het Keltische erfgoed. De kerk had de Britten geleerd dat zij barbaren waren totdat het christendom arriveerde. Met de herontdekking van het Keltische erfgoed ontdekte de Europeanen dat hun voorouders verre van wild en onbeschaafd waren. Tegelijkertijd kwamen er berichten terug uit Amerika over de Indianen. Die hadden, ondanks het christendom, hun eigen cultuur behouden en werden daarom bewonderd. Beide gebeurtenissen leidden tot de Druïd Revival: groepen bestudeerden druidry en het Keltische erfgoed. De grondlegger van archeologie als een wetenschap, William Stukeley, vormde een druïdische gemeenschap en noemt de Prinses van Wales als haar patrones. Culturele festivals met druïdische ceremonieën en de belangstelling voor de Keltische talen bloeide op in Wales, Cornwall en Bretagne. De revival van druidry in Groot-Brittannië was ook sterk verbonden met vele publieke waarden. Het trok sociale hervormers, activisten voor verschillende doelen, vakbondsmensen, socialisten en een schare aan andere wonderbaarlijke en vreemde mensen.

Deze revival periode is nog steeds gaande. Meer en meer mensen vinden in Druidry een levende spiritualiteit die de natuur als heilig beschouwt en dat een pad biedt van creativiteit en vrijheid. Een pad dat geworteld is in een lange traditie.

Voor een meer gedetailleerde beschrijving over de Druid Revival verwijzen we naar de Mt Haemus lecture door professor Ronald Hutton ‘Origins of modern Druidry’.

Informatie over de historie van OBOD >>>

Reacties zijn gesloten.