Magische plekken in Nederland

Als je geïnteresseerd bent in druïderij, dan ken je waarschijnlijk de namen van plekken als Stonehenge (GB), de Glastonbury Tor (GB),  Chalice Well (GB), Broceliande (FR), Newgrange (IR) en Iona (GB). Deze en vele andere komen terug in de druïdeopleiding en in boeken over druïderij. Maar ook Nederland heeft een reeks magische en spirituele plekken.

Op deze pagina verzamelen we, per provincie, de magische en spirituele plekken van Nederland. Hieronder volgen er een aantal en als je er meer weet, dan houden we ons zeker aanbevolen (webmaster@druiderij.nl).

Nederland

Grafheuvels

Grafheuvels bestaan al sinds 5000 jaar geleden en zijn vooral aangelegd in het Neolithicum, de bronstijd en de ijzertijd. De grootste grafheuvel van Noordwest-Europa ligt in Arnhem, de Meelworstenberg op het landgoed Warnsborn.

Meer informatie >>>

Hunebedden

Een hunebed of dolmen is een megalithische grafkamer of een heiligdom uit de prehistorie.In Nederland zijn ze vooral nog te vinden in Drenthe, maar in andere provincies zijn er enkelen.

Meer informatie >>>

 

Groningen

De Lethe (Bellingwolde)

Op een steenworp afstand van het lintdorp Bellingwolde ligt de Lethe, een moerassig stukje land met een rijke geschiedenis. Advies: een bezoek aan De Lethe doe je het best te voet. De ligging ver van de beschaving voedt de mysterieuze sfeer. Je kunt hier in alle rust helemaal tot jezelf komen.

Meer informatie >>>

Vesting Bourtange

De voormalig militaire bolwerk Bourtange ligt in Oost-Groningen. Pas in 1851 raakte het zijn militaire functie kwijt en werd het vooral een handelspost. Het is nu een toeristische trekpleister. Door de dynamische, geregeld bloedige en aardse geschiedenis gebeurt er ook spiritueel veel binnen de vesting, die volgens Van Den Bosch eind vorige eeuw vooral zichtbaar was in de plantenwereld.

Meer informatie >>>

 

Friesland

Bonifatiuskapel in Dokkum

De Bonifatiuskapel is een inspirerende energieplaats, volgens Ganzeboom (zie bronnen). Duizenden jaren geleden waren hier uitgestrekte bossen. Keltische, Germaanse en Friese stammen hadden er hun heilige plaatsen en waterbronnen.Bonifatius koos zo’n plek uit voor zijn eerste kapel.

Meer informatie >>>

Rijsterbos (Mirns bij Bakhuizen)

Het huidige loofbos is in de 18e eeuw aangelegd, maar de plek is veel ouder (100.000 jaar) en magisch. Het bos ligt in Gaasterland, het land van de geesten.De plek waar grote beuken als tempelpilaren in het open veld oprijzen, is energetisch sterk. Even verderop ligt het Friese hunebed. In dit bos was mogelijk in de steentijd een religieus centrum. Er is uit die tijd een stenen kist gevonden van de trechterbekercultuur (makers van de hunebedden). Een steenkist is rechthoekige grafvorm, die ingegraven is in de grond.

Meer informatie wandelroute >>>

Kerk van Wieuwerd

Wieuwerd (Wiuwert) is een afgegraven terpdorp, waar archeologen rijke en mysterieuze ontdekkingen hebben gedaan, die nog steeds vragen oproepen. In de grafkelder van de 13-eeuwse kerk in Wieuwerd liggen vier mummies, die volgens de verhalen gelinkt zijn aan de 17-eeuwse zeer strenge christelijke sekte der Labadisten. Het is mogelijk dat de sekte zich bezighield met zowel de materiële als de geestelijke kant van Alchemie. Hoe dan ook, tot op de dag van vandaag gaat er een huiveringwekkende kracht uit van de kerk en kelder, die ook buiten al te voelen is. De een ervaart deze kracht als positief, de ander als negatief.

Meer informatie >>>

 

Drenthe

De Bonifatiuskerk van Vries

Deze eenvoudige dorpskerk staat zoals zo vaak op een plek waar wellicht ook een Germaanse tempel heeft gestaan en waar diep onder de grond wateraders bij elkaar komen, die zeven andere kerken met deze verbinden. Het element aarde is ook sterk aanwezig. De kerk laat de getallensymboliek zien: de 18 bogen in het zuiden staan voor licht, leven, de zon, het goede. De 19 bogen in het noorden staan voor de duisternis, de dood, de maan, het kwade. De (weer)wolf is ter bescherming.

Meer informatie >>>

Het Hooge Loo (Emmen)

Meer informatie >>>

Magnuskerk Anloo

De huidige Romaanse kerk stamt uit de middeleeuwen. Maar al in de negende eeuw stond hier een houten voorganger. Het is een oude plek met voor-christelijke wortels,  verhalen over leylijnen en een naam die naar de moedergodin Anna verwijst. Zie ook Dryade 86, december 2020.

Meer informatie over Anloo, Anna, Spin-An en de roggeoogst>>>  Meer informatie over de kerk >>>

Tempeltje van Barger (Oosterveld)
Meer informatie >>>

 

Overijssel

Huneborg (Denekamp)

Meer informatie >>>

Tankenberg (Oldenzaal)

De geheimzinnige Tankenberg was in de prehistorie al een krachtplaats. Onze voorouders, die wat meer openstonden voor het ijle, zagen hier witte wieven, aardmannetjes en andere voor ons onzichtbare wezens. Op de mogelijk Germaanse offerplaats voor de vruchtbaarheidsgodin Tanfana staat nu, verscholen in het bos, een tempeltje. Hier kunnen aardse angsten afnemen. Hoewel de Romeinen inheemse goden vaak in hun pantheon opnamen, is de verering van Tanfana op hardhandige wijze beëindigd.

De godin Tanfana komt terug in het kinderrijmpje, maar niet als godin: Anneke, Tanneke, Toverheks.

Meer informatie >>>

Woldberg met grafheuvels
Deze grafheuvels liggen op de grens van het bos van Staatbosbeheer en landgoed “de Eese”. De sfeer rondom deze grafheuvels is bijzonder, vertelt een lezer van deze pagina, net als die bij de zwerfkeien Koe en Kalf.

Meer informatie >>>

Zwerfkeien Koe en Kalf op de Bult bij Steenwijk
Koe en Kalf zijn twee grote zwerfstenen bij Steenwijk in de gemeente Steenwijkerland in de Nederlandse provincie Overijssel. De zwerfstenen liggen in de Kop van Overijssel ten noorden van Steenwijk in het bos op de helling van de Woldberg (zie boven).
Aan de noordzijde van de Rijksweg 32 loopt er door het bos een asfaltweg waaraan een lage heuvel ligt die De Bult wordt genoemd. Op deze heuvel liggen de twee zwerfstenen die omgeven worden door een halve cirkel van bomen. Volgens de overlevering zou dit een Germaanse gerechtsplaats zijn geweest.

Meer informatie >>>

 

Magie langs de IJssel

Dick van den Dool neemt ons mee op een reis langs de IJssel en haar (Hanze)steden (zie bronnen). Hij ervaart bij elke stad een eigen boom, die de energie van de stad verbeelden. Ook beschrijft hij de magische kwaliteiten en punten. In de onderstaande tekst kunnen we alleen maar wat hoogtepunten benoemen, zodat je een paar aanknopingspunten hebt als je de steden wilt bezoeken..

De IJssel is een sprankelende, energetisch levendige rivier. De eeuwenoude (Hanze)steden langs deze rivier hebben oerplekken of oerpunten met sterke vrouwelijke krachten. Deze punten boden een tegenwicht aan de mannelijk gerichte bestuurs- en handelsgeest van de Hanzesteden. Een oerpunt heeft een sterke natuurlijke kwaliteit met positieve energie. Heidense priesters en druïden zochten deze plekken op om hun cultus te houden of recht te spreken. Vaak heeft een dergelijk punt een goede verbinding met het innerlijke van de aarde. Verder kun je in deze steden het gebruik van numerologie goed herkennen en ervaren.

Westervoort

Aan de rand van Westervoort splitsen zich Rijn en IJssel, een magische plek waar je het verschil in, etherische, waterkwaliteit tussen beide rivieren kunt ervaren. Op die plek kun je alles wat je kwijt wilt, laten meevoeren door het water. Misschien kun je ook ervaren dat de IJssel de meest voedende rivier van Nederland is.

Doesburg

Stad aan de IJssel met de Eik als stadsboom. In haar wapen de sikkel van een Wassende Maan. Het stratenpatroon ligt in kruisvorm en is gericht op de midzomer/midwinter zonsopkomst. Zo ontstaan vier kruisvakken: de twee noordelijke, ontvangende vrouwelijke kamers en de zuidelijke, stuwende mannelijke kamers. Boven de drie toegangen tot de Grote of Martinikerk zijn mythologische wezens uitgebeeld, zoals een Groene Man. Aan de zuidoostzijde van de kerk, bij het koor, is een magische linker handdruk te zien, in zwart gebakken steen. In de kerk zelf vind je veel grafzerken met runenachtige tekens.

Meer informatie >>>

Zutphen

Intieme, historisch rijke stad met een toegankelijke sfeer en de Es als stadsboom (Oude Bornhof) en een oervrouwelijke ondergrond. De hoofdas is gericht op het noordoosten, misschien op het noordelijkste maanpunt van één maanjaar. Midden in het oostkoor van de Walburgiskerk kun je een hemel-aarde-verbinding ervaren: de plek van de Es. Het perk ter hoogte van de Annakapel en de Librije behoort tot de oudste plekken van de stad en heeft een sterke natuurlijke energie.
Bij de Berkelpoort, de enige bewaarde waterpoort langs de IJssel, kun je ervaren waartoe poorten dienden: buiten houden wat van buiten komt en vrij doorlaten wat van binnen komt.

Deventer

Stad met twee stadsbomen: Taxus en Linde. En twee oerpunten rond Bergkerk en Lebuinuskerk. De crypte in de Lebuinuskerk heeft een waterput, precies in haar midden. De bouwmeesters maakten gebruik van hogere geomantie, van vormkracht, geometrie en getallen. Ga naar De Waag en zie hoe de rechterkant mannelijk is en forser uitgebouwd dan het vrouwelijke linkerdeel. In de buitengevels zijn 173 natuurstenen met 19 verschillende merktekens, die het gebouw energetisch uitbalanceren. De huidige torenspitsen van de Bergkerk worden wel de heksenmutsen genoemd. Welke toren zou je de mannelijke en welke de vrouwelijke noemen?

Hattem

Stad van de draak, later uitgebeeld als leeuw, en haar boom de Plataan. Oerplek is de Gaedsberg, ten oosten van de stadskern. De energie van deze berg stroomde naar de dorpspomp en verdeelde zich daar naar een noordelijke, vrouwelijke of maanstroom – daar voelt de stad ook kouder aan – en naar het zuiden, waar de stad warmer aanvoelt. Onder de toren van Grote of Andreaskerk bevindt zich het oude leycentrum van de stad met een positieve uitstroom.
Op het landgoed Molecaten staat een Mariaboom, een oude beuk. Als je daar 3x linksomheen zou lopen en zegt “Ik geef de griep aan jouw”, dan genees je van die griep, zegt een oud verhaal.

Zwolle

Stad van de Linde met Michael als schutspatroon. Eén Linde is te vinden aan het Koningsplein. Wat doet deze boom, als soort, energetisch met de stad? In park Eekhout vind je een instroompunt van Michael-/drakenenergie bij de grote Kastanjeboom. Het stadwapen bestaat uit een witzilveren kruis in een blauw veld. Mogelijk een Keltische kruis met een boomcirkel en twee kruisende paden die wijzen naar de vier hemelrichtingen. Vuurpunt in het mannelijke deel van de stad is het Karel V huis. In de gevel afbeeldingen van Oerkrachten. Trekken ze aan of stoten ze af? Ervaar ook welke kracht er in de aarde zit en welke oerwezens er leven.

Hasselt

Stad van de Hazelaar. Het oudste punt van de stad ligt in en rond de kerk. Deze plek deed in voorchristelijke tijd al dienst als heiligdom. Het stadhuis heeft wel 150 steenhouwerstekens van zes verschillende soorten, de meeste Sigillen (Magische symbolen) van Nederland. Mogelijk aangebracht om het gebouw te harmoniseren. Op de natuurstenen zijn ook zonnen en manen aangebracht, wellicht ouder dan de 16e eeuwse Sigillen. Aan de zuidkant van de stad is het Zwarte water goed te bereiken. Kijk eens of je de Zwarte waterslang kunt groeten.

Kampen

Stad van de Wilg. De mannelijke pool van de stad ligt aan de zuidzijde, met de Sint Nicolaaskerk als centrum. De vrouwelijke pool, van Godinnenkwaliteit, tref je in het noordwesten bij de Onze Lieve Vrouwekerk. Daar is een energetische uitstroom uit de aarde te ervaren. De stad heeft een actieve relatie met het water en is zichtbaar gericht op de IJssel. Zeevaarders waren gelovige christenen, maar geloofden daarnaast in waterwezens zoals zeemeerminnen. Zo had Kampen een Meerminnenpoort aan de IJssel. Langs de hele toenmalige Nederlandse kust trof je zeemeerminnen aan. En ze zijn er nog steeds!

 

Gelderland

Gallo-romeinse tempel (Elst)

Meer informatie >>>

De Koortsboom (Overasselt)

Meer informatie >>>

Het Solse Gat (Noord-Veluwe)

In het oudste bos van Nederland, dicht bij het gehucht Drie, ligt het Solse Gat. Dit is volgens Ganzeboom (zie bronnen) een van de belangrijkste energiekrachtplaatsen van Nederland. Van den Bosch (zie bronnen) noemt het een verraderlijke plaats aan de rand van onze wereld. Het bos heeft veel meegemaakt, ook spiritueel. Van een plek met een sterke vrouwelijke energie in de oudheid, is het wisselend mannelijk, neutraal, donker en licht van energie geweest. Geen wonder dat mensen de plek nu allemaal anders ervaren.

Meer informatie >>>

Wodanseiken (Wolfheze)

De Wodanseiken langs de Wolfhezerbeek behoren tot de bekendste bomen van Nederland. Ze zijn naar schatting 400 tot 600 jaar oud. De naam is door landschapsschilders bedacht. Qua grootte vallen ze een beetje tegen, omdat ze in het donkere bos (te) weinig licht kregen. Bij Hotel Wolfheze staat een veel imposanter en even oud exemplaar, dat officieel niet tot de Wodanseiken wordt gerekend, maar wel langs dezelfde beek heeft gestaan.

Meer informatie >>>

 

Limburg

Thorn

In het Limburgse Thorn overheerst de kleur wit, hier het teken van het (goddelijke) vuur. Daarnaast zie je verwijzingen naar goud en het astrologische vuurteken Ram. Het stadje staat dan ook “sterk in het teken van de zon, de oneindige bron van alles.” Dit zie je onder meer terug in de Abdijkerk waar de zon in veel versieringen terugkomt en dat “voel je in de kelder aan de andere kant van waar de mummies liggen. De kerk staat op de plek van een voormalige tempel gewijd aan vuurgod Thor en de druïden hebben hier ook vorm gegeven aan hun geloof”. Thorn kan je helpen om je van je hechting met het stoffelijke te bevrijden.
Meer informatie >>>

Het Ravensbos(ch) (Valkenburg/Schimmert)

Dit is een van de meest oorspronkelijke en oudste bossen van Nederland. Het bos is vrij onbekend en redelijk ongeschonden, mogelijk dankzij de naamgever van het bos, de raaf. Mensen meden deze vogel als het even kon. Het is een gevarieerd hellingbos met veel eiken-, beuken- en berkenbomen. In het dal ontspringen verschillende bronnen en er is een bosmeertje, wat een goede plek is om te mediteren. In het bos hebben Romeinse villa’s en andere Romeinse gebouwen gestaan. In het noordoosten (dorp Arensgenout) staat een voormalig Oblaten-klooster.

Meer algemene informatie >>>

 

Noord-Brabant

Kempenland

Vroeger leefden er in de Brabantse Kempen een goedaardig en hulpvaardig kaboutervolk, dat ineens verdwenen is na de dood van Koning Kyrië. Hun krachtveld is volgens Jelle Veeman nog voelbaar rond de Duivelshoek, bij Riethoven. Ook bij Hoogeloon (Kabouterberg) en Eersel was er veel activiteit van vuurkabouters.

Meer informatie >>>

Onze lieve Vrouwe ter Eik (Meerveldhoven)

Meer informatie >>>

Regte Hei (Goirle)

Bezoek van Yurre Yntema aan de heide (over verbinding met Stonehenge) Zit reclame voor >>>
Op Youtube zijn nog meer video’s te vinden, waaronder opnamen met drones.

Valentiuskapel (Westerhoven)

De Sint-Valentinuskapel is gelegen bij de waterput in het buurtschap Loveren. Aan het water van deze put zijn allerlei geneeskrachtige eigenschappen toegewezen. De huidige kapel is nu een dankkapel voor de overlevenden en erbij vindt jaarlijks een lichtprocessie plaats.

Meer informatie >>>

 

Utrecht

Heilige Cunera (Rhenen)

Er zijn veel verschillende versies van het verhaal van de Heilige Cunera. Heel in het kort gaat het om een vrome Engelse koningsdochter die niet vrijwillig in Rhenen terecht komt en zich geliefd maakt. De jaloerse slotvrouwe vermoordt haar en dan beginnen allerlei onverklaarbare gebeurtenissen. Er is ook een totaal andere versie waarin satansvereerders een rol spelen. Het verhaal gaat in beide gevallen over de strijd tussen goed en kwaad, die ook in de Tweede Wereldoorlog terugkomt tijdens de slag om de Grebbeberg.

Meer informatie >>>

Heimenberg (Grebbeberg, Rhenen)

De Heimenberg is vooral bekend van de slag die hier in de Tweede Wereldoorlog plaatsvond en het bijbehorende Ereveld. 10 minuten lopen, aan de andere kant van de weg, ligt echter een 4000 jaar oude cirkelvormige Keltische ringwalburcht. Deze sprookjesachtige plek is een van de oudste bewoonde plekken in Nederland. De aarden ringwal kan al je negatieve gedachten opnemen en reflecteert daarbij, als een echo, de gezuiverde positieve tegenpool aan jou.

Meer informatie >>>

Heksenwaag van Oudewater

De heksenwaag in Oudewater stamt uit 1595. Vrouwen verdacht van hekserij konden zich hier laten wegen. Kwamen de rechters tot de conclusie dat het gewicht ‘wel was accorderende met de natuerlycke proportiën des lichaems’ dan kreeg je een certificaat en ging je vrij uit. Werden ze te licht bevonden, dan stond ze een gruwelijke dood te wachten. Het idee erachter is dat heksen de luchtkracht kunnen concentreren en daardoor lichter worden, onder meer om te kunnen vliegen.

Meer informatie >>>

Kaapse bossen (Doorn-Leersum)

Meer informatie >>>

 

Zeeland

Dishoek (bij Vlissingen)

Meer informatie >>>

Nehallenia-tempel (Colijnsplaat)

Geen magische plaats zoals de anderen, maar wel een leuke plek om te bezoeken. Je kunt hier kennismaken met de godenverering in de Romeinse tijd. Nehallenia zelf is een veel oudere inheemse vruchtbaarheidsgodin. Zij is sterk verbonden met water en de zeevaart. Hoewel haar heiligdommen vooral zijn teruggevonden in Zeeland, zijn er verbindingen gevonden met heel Noord-Europa.

Meer informatie over de tempel >>>
Meer informatie over Nehallenia vind je in de gwers die over haar gemaakt is en >>>

Zeemeermin van Westenschouwen

Vissers van Schouwen vingen in de 16e eeuw, volgens het overgeleverde verhaal, een zeemeermin. Zij wilde haar, ondanks de verzoeken en bedreigingen van haar partner, niet laten gaan. Die vervloekte het stadje Schouwen, dat werkelijk door een natuurramp is vergaan. Wat voor sommigen goed te voelen is, is dat ook nu nog bij Scharendijke waterkracht samenkomt, die heel heilzaam kan werken.
Voor afbeeldingen van de zeemeermin in het straatbeeld moet je in Zierikzee zijn.

Meer informatie >>>

 

Zuid-Holland

De Hollandse waarden

Tussen Alphen a/d Rijn, Woerden en Gouda lijkt de tijd stil te staan. De sombere aantrekkingskracht van de aarde is hier zo zwaar, dat er nauwelijks ruimte is voor beweging. In dit waterrijke oer-Hollandse landschap gonst het van de mysterieuze verhalen die van geslacht op geslacht zijn overgeleverd. Veel gaan over onheilspellende zaken en zwaarte , maar er is ook lichtere luchtenergie. Die is voorla in het dorp Vlist aanwezig.
De in deze streek van hekserij beschuldigde vrouwen werden afgevoerd naar Oudewater (zie Utrecht).

Meer informatie >>>

 

Noord-Holland

Langs mystieke plekken in Noord-Holland kan middels een pelgrimsboekje dat daarvoor gemaakt is.

Heilig Heiloo

Er zijn nogal wat verschillende meningen over of Heiloo nu wel of geen heilig loo (bos) is. Wel is er in Heiloo een katholieke bedevaartsplaats, die er al sinds de 14e eeuw is.

Meer informatie Katholieke heiligdom >>>

Kapel van Keins met geneeskrachtige waterput

Meer informatie >>> Er is ook een website over de Mariakapel >>>

Kasteel Radboud

Volgens de overlevering kun je geweeklaag horen in het kasteel Radboud te Medemblik. Het wordt toegeschreven aan op brute wijze vermoordde christenen, maar er is meer gebeurd in en rond dit machtsbolwerk. Macht, geweld en wraak zijn woorden die hier horen, volgens Jelle Veeman. Of koning Radboud hier ooit daadwerkelijk geweest is, valt volgens historici zeer te betwijfelen. De naam kan verwijzen naar rad van radbraken en boud voor ketenen.

Meer informatie >>>

 

Flevoland

Observatorium Robert Morris

Je zou het niet verwachten in nieuw land waar ziel en magie nog moeten groeien, maar het observatorium ontworpen door de Amerikaanse kunstenaar Robert Morris is ook een magische plek. Het is bezield door zijn maker. Hij heeft in Lelystad een kunstwerk gecreëerd dat de belangrijkste zonnestanden van het jaar in beeld brengt, zoals de seizoenswisselingen. Een hedendaags Stonehenge zo je wilt. Het kunstwerk heeft ook een klankmuur zoals de Egyptenaren die bouwde. “Het kunstwerk moet nog wel als helende plek geactiveerd worden.”

Meer informatie >>>

 

Bronnen:
12 Magische plaatsen in Nederland van Hans van de Bosch en Jelle Veeman
Spirituele plekken in Nederland van Henk Ganzeboom
Bomen en mensen, een oeroude relatie onder redactie van Frans Moens en Roelie de Weerd
Magie Langs de IJssel van Dick van den Dool
Hints van OBOD-leden, aangevuld met informatie vanaf het internet.

Reacties zijn gesloten.