Magische plekken Friesland

Klooster Klaarkamp en de kloosterkapel van Sybrandahûs

Aan de Ee bij Dokkum heeft ooit een groot middeleeuws cisterciënzer klooster gestaan. Het werd in 1165 op een terp gebouwd en rond 1580 volledig afgebroken. Vlak bij de plek waar het klooster ooit was, staat de kloosterkapel.

Meer informatie >>>
Bezoekverslagen van Joke Visker: Klooster en kapel >>>

Kerk van Rinsumageest

De geschiedenis van de kerk gaat terug tot 1165, hoewel de huidige versie van 1525 en later dateert. De kerk heeft veel interessante elementen: een crypte met oude zuilen en er staat boven in het koor een replica van de Epposteen, met het portret van de oudste Fries. Buiten zijn er de oude muren, die sporen vertonen van aanpassingen en restauraties. Volgens de verhalen liggen er op het kerkhof stenen die in voorchristelijke tijden gebruikt zijn om te offeren en recht te spreken. Tijd om zelf op ontdekkingstocht te gaan…

Bezoekverslag van Joke Visker >>>

Kerk van Boazum: fresco en sterke energie

Deze kerk staat op een krachtplaats en heeft een bijzonder fresco in de kerk van een jonge Christus zonder baard.

Bezoekverslag van Joke Visker >>>

Koningsterp van Wijnaldum (Wijnaam)

De Koningsterp en vijf andere terpen liggen ten oosten van het dorp en zou een belangrijk knooppunt van leylijnen zijn. De terp is nu afgegraven en steekt nauwelijks nog boven het maaiveld uit. De terpen zijn rond 150 v Chr. ontstaan op een kwelderwal en een Rijksmonument. Het archeologisch punt ligt op steenworp afstand van de kerk. Daar begint een Terpen Toer en er is een uitkijkpunt op de route, maar veel meer is er niet.

Bezoekverslag van Joke Visker >>>

Bonifatiuskapel in Dokkum

De Bonifatiuskapel is een inspirerende energieplaats, volgens Ganzeboom (zie bronnen). Duizenden jaren geleden waren hier uitgestrekte bossen. Keltische, Germaanse en Friese stammen hadden er hun heilige plaatsen en waterbronnen.Bonifatius koos zo’n plek uit voor zijn eerste kapel.

Meer informatie >>>

Rijsterbos (Mirns bij Bakhuizen)

Het huidige loofbos is in de 18e eeuw aangelegd, maar de plek is veel ouder (100.000 jaar) en magisch. Het bos ligt in Gaasterland, het land van de geesten.De plek waar grote beuken als tempelpilaren in het open veld oprijzen, is energetisch sterk. Even verderop ligt het Friese hunebed. In dit bos was mogelijk in de steentijd een religieus centrum. Er is uit die tijd een stenen kist gevonden van de trechterbekercultuur (makers van de hunebedden). Een steenkist is rechthoekige grafvorm, die ingegraven is in de grond.

Meer informatie wandelroute >>>

Kerk van Wieuwerd

Wieuwerd (Wiuwert) is een afgegraven terpdorp, waar archeologen rijke en mysterieuze ontdekkingen hebben gedaan, die nog steeds vragen oproepen. In de grafkelder van de 13-eeuwse kerk in Wieuwerd liggen vier mummies, die volgens de verhalen gelinkt zijn aan de 17-eeuwse zeer strenge christelijke sekte der Labadisten. Het is mogelijk dat de sekte zich bezighield met zowel de materiële als de geestelijke kant van Alchemie. Hoe dan ook, tot op de dag van vandaag gaat er een huiveringwekkende kracht uit van de kerk en kelder, die ook buiten al te voelen is. De een ervaart deze kracht als positief, de ander als negatief.

Meer informatie >>>
Bezoekverslag van Joke Visker >>>

Bronnen:
12 Magische plaatsen in Nederland van Hans van de Bosch en Jelle Veeman
Spirituele plekken in Nederland van Henk Ganzeboom
Bomen en mensen, een oeroude relatie onder redactie van Frans Moens en Roelie de Weerd
Hints van OBOD-leden, aangevuld met informatie vanaf het internet.

Reacties zijn gesloten.