Magische plekken in Drenthe

De Bonifatiuskerk van Vries

Deze eenvoudige dorpskerk staat zoals zo vaak op een plek waar wellicht ook een Germaanse tempel heeft gestaan en waar diep onder de grond wateraders bij elkaar komen, die zeven andere kerken met deze verbinden. Het element aarde is ook sterk aanwezig. De kerk laat de getallensymboliek zien: de 18 bogen in het zuiden staan voor licht, leven, de zon, het goede. De 19 bogen in het noorden staan voor de duisternis, de dood, de maan, het kwade. De (weer)wolf is ter bescherming.

Meer informatie >>>
Ervaring en meer informatie van Obodie Joke >>>

Het Hooge Loo (Emmen)

Meer informatie >>>

Magnuskerk Anloo

De huidige Romaanse kerk stamt uit de middeleeuwen. Maar al in de negende eeuw stond hier een houten voorganger. Het is een oude plek met voor-christelijke wortels, verhalen over leylijnen en een naam die naar de moedergodin Anna verwijst. Zie ook Dryade 86, december 2020.

Meer informatie over Anloo, Anna, Spin-An en de roggeoogst>>>

Meer informatie over de kerk >>>

Bezoekverslag van Joke Visker >>>

Tempeltje van Barger (Oosterveld)
Meer informatie >>>

Bronnen:
12 Magische plaatsen in Nederland van Hans van de Bosch en Jelle Veeman
Spirituele plekken in Nederland van Henk Ganzeboom
Bomen en mensen, een oeroude relatie onder redactie van Frans Moens en Roelie de Weerd
Hints van OBOD-leden, aangevuld met informatie vanaf het internet.

Reacties zijn gesloten.