Introductie

De Orde van barden, ovaten en druïden is in de basis een mysterieschool én een gemeenschap van gelijkgestemden. Zie ook ‘Ons wereldbeeld’ >>>
De term orde komt voort uit de traditie van de magiescholen of -ordes, niet zozeer uit de traditie van de religieuze ordes. De orde is geen cultus of sekte. Druïderij, noch OBOD draaien om één persoon, een charismatische leider, een bepaalde godheid of heilige.
Zowel de vrouwelijke en mannelijke principes worden geëerd en komen terug in de leringen van de orde en in de leden. De orde is niet patriarchaal, veel vrouwen hebben leidinggevende rollen en de helft van de leden is vrouw.

Doelen

De orde heeft twee doelen:

  • Mensen helpen hun spirituele, intellectuele, emotionele, fysieke en artistieke potentieel te ontwikkelen.
  • Werken met de natuurlijke wereld: haar koesteren en beschermen en zowel in esoterisch als in exoterisch opzicht ermee samenwerken.

Oorsprong en organisatie

Historicus en dichter Ross Nichols (Nuinn) stichtte OBOD ruim vijftig jaar (1964) geleden in Groot-Brittannië. Hij kreeg hulp van schrijfster Vera Chapman en andere leden van the Ancient Druid Order. De geschiedenis van the Ancient Druid Order gaat terug tot 1717 en is verbonden met the Druid Revival. Lees meer over de historie van OBOD >>>

OBOD heeft geen centrale organisatie die leiding geeft aan de OBOD-activiteiten en –groepen. Wel is er ‘het kantoor’ (the office) in Groot-Brittannië waar alle leden van OBOD staan geregistreerd, dat zorgdraagt voor het updaten van de opleiding en dat Engelstalige media-uitingen verzorgt zoals de website en de maandelijkse Podcast. Phillp Carr-Gomm was de Chosen Chief van OBOD tot 2020. Hij was een leerling van Ross Nichols en hij is degene die de schriftelijke opleiding heeft opgezet. Lees meer over de opleiding >>>

In 2020 neemt Eimear Burke de taak van Chosen Chief op zich.

Nederland heeft een driekoppig coördinatieteam: Peter van den Berg, Henk Eggink en Marjolein van ’t Noordende (opleiding). Zij stemmen de activiteiten in Nederland op elkaar af en organiseren er een aantal, ze onderhouden contacten met ‘the office’ en de coördinatoren van andere Europese landen.

Reacties zijn gesloten.