Privacyverklaring

Privacyverklaring conform AVG

1. Door het aanschaffen van de Bardengraad van de cursus bij Rowan Tree Press, die als uitgever en distributeur fungeert van de Orde van Barden, Ovaten en Druïden (OBOD) word je automatisch lid van de Orde. (Dit geldt alleen bij het aanschaffen van de hele Bardengraad, niet slechts het introductiepakket).
2. Je contactgegevens, Naam, Adres en Email, worden door het Administratief Steunpunt in Nederland, RowanTree, gedeeld met de database van de Orde, vertegenwoordigd door Oak Tree Press in Engeland. Daar worden deze gegevens bewaard als lid, totdat je besluit je lidmaatschap zelf op te zeggen.
3. Je contactgegevens worden bewaard in een database zodat we je het lesmateriaal en het maandelijkse blad Touchstone kunnen toesturen en relevante informatie rondom activiteiten door leden, via een digitale nieuwsbrief.
4. Als je een mentor aanvraagt, zullen je gegevens gebruikt worden om je te koppelen aan een mentor, zodat ze met je contact kunnen hebben gedurende het verloop van de cursus.
5. Alle correspondentie tussen het OBOD-lid, de mentorcoördinator en de mentoren zelf is volledig vertrouwelijk en zal worden verwijderd op verzoek van het OBOD-lid.
6. Aan het einde van elke graad, worden het OBOD-lid uitgenodigd een reflectie te schrijven over het werk wat ze hebben gedaan. Deze wordt gelezen door je mentor en dan doorgestuurd naar de mentor coördinator. Deze bewaart ze digitaal, beveiligd met wachtwoord. Aan het einde van de Druïdengraad wordt de review gelezen door de mentor en dan doorgestuurd naar de OBOD office zodat je een certificaat van afronding ontvangt. De review wordt hier ook bewaard in een beveiligd archief en kan op verzoek worden teruggestuurd of vernietigd.
7. Als een OBOD-lid besluit om het vervolg van de cursus in een andere taal te volgen, dan zullen zijn gegevens gedeeld worden met de relevante distributeur van het lesmateriaal.
8. Als je slechts het introductiepakket bestelt, dan zullen we je gegevens in onze database houden tot je besluit om lid te worden. Mocht je je gegevens willen laten verwijderen, dan is een mail naar rowantree@druiderij.nl voldoende.
9. Je gegevens zullen nooit aan een derde doorgegeven of verkocht worden.
10. Conform Europese Privacywetgeving, heb je het op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke je met ons hebt gedeeld. Ook kun je bezwaar maken tegen het verwerken en bewaren van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Mocht je dat willen, neem dan contact op met Marjolein van ’t Noordende, Administratief Steunpunt RowanTree, Past. van Kesselhof 18-d, 5141 HS Waalwijk email rowantree@druiderij.nl.
Voor je registratie als lid in de database van de OBOD, kun je ook rechstreeks contact opnemen met het secretariaat van de OBOD, PO Box 1333, Lewes, East Sussex BN7 1DX. Email office@druidry.org.
12. Wat we beloven: we zetten ons in om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of diefstal, alswel het voorkomen van ongeoorloofde toegang, het openbaarmaken van jouw data of het gebruiken of wijzigen ervan.
13. Ons pricacybeleid: We kunnen ons beleid aanpassen indien veranderingen van de wet of het beschikbaar komen van nieuwe technology daartoe aanleiding geven. Een volledige kopie van ons Privacybeleid kun je opvragen via rowantree@druiderij.nl. Hier kun je ook met verdere vragen terecht.
14. Betrokken verwerkers:
a) Marjolein van ’t Noordende, Administratief Steunpunt RowanTree, Past. van Kesselhof 18-d, 5141 HS Waalwijk email rowantree@druiderij.nl
b) Secretary, OBOD, PO Box 1333, Lewes, East Sussex BN7 1DX. Email office@druidry.org.
c) Mentorcoördinator, Carola van ’t Hof email: mentor@druiderij.nl

Reacties zijn gesloten.